Kategoriarkiv: Kriminell Psykiatri i Statens Tjänst

CIA Mind Control Operation MK-ULTRA – The Illegal Study of Human Behavior in Relation to the Mind in Psychiatric Hospitals

PSYCHOLOGICAL WARFARE

”The use of propaganda or other psychological means to influence or confuse the thinking, undermine moral, of an enemy opponent.” – Webster’s New Dictionary –

Christoper Simpson – Communications Theorist – American University D.C

Mark Phillips – Intelligence Insider – former CIA Operative

Dr. Harvey Weinstein – Social Psychologist – U.C. Barkely, California, berättar om CIA:s illegala MIND CONTROL – operationer på mentalsjukhusen.

”Due to the psychologically destructive nature of brainwashing research…The CIA began to seek new unwitting test subjects in psychiatric hospitale”.

Annonser

Kriminell Psykiatri i Statens Tjänst

Kriminell psykiatri i statens tjänst – Del I

Psykiatriska diagnoser ett hot mot demokratin – Del II

INNEHÅLL
Inledning………………………………………………………………………………… i
Sammanfattning av första boken……………………………………………….. iii
Del l
Kapitel 1 Statspsykiatri…………………………………………………… 1
Kapitel 2 Den sovjetiska psykiatrin…………………………………… 19
Kapitel 3 Psykiatriska Gulagläger…………………………………….. 24
Kapitel 4 Psykiatriska slavläger i Sydafrika……………………….. 27
Kapitel 5 Greklands förtappade – förintelse av själen!…………. 32
Kapitel 6 Vetenskaplig rasism………………………………………….. 34
Kapitel 7 Psykiatrin i forna Jugoslavien…………………………….. 45
Kapitel 8 Helvetets förgård – Gökbo i Norge………………………. 66
Kapitel 9 Psykiatrisk mardröm i Australien………………………… 75
Kapitel 10 Mindcontrol med hjärnkirurgi……………………………… 80
Kapitel 11 Mindcontrol med droger…………………………………….. 92
Del ll
Kapitel 12 Sigmund Freud som kokainist……………………………. 115
Kapitel 13 Sexuella övergrepp inom mentalhälsovården………. 127
Kapitel 14 Psykiatrin och droger………………………………………… 140
Kapitel 15 Den kriminella psykiatrin……………………………………. 165
Kapitel 16 Mentalt störda psykiatriker…………………………………. 172
Kapitel 17 Den planerade normupplösningen……………………… 178
Kapitel 18 Psykiatrin skapar våld……………………………………….. 195
Kapitel 19 Vittnesexperter i rätten………………………………………. 215
Kapitel 20 Rättpsykiatrins historia……………………………………… 229
Del lll
Kapitel 21 Psykiatrins femtekolonnare i Sverige………………….. 251
Kapitel 22 Ericastiftelsen – starten på barnpsykiatrin och
barnpsykologin i Sverige…………………………………… 271
Kapitel 23 St Lukasstiftelsen – den trojanska hästen i kyrkan… 284
Kapitel 24 Psykologin i svenska skolan………………………………. 291
Kapitel 25 Psykologin i samhället………………………………………. 296
Del lV
Kapitel 26 Psykiatriska diagnoser – ett hot mot demokratin……. 317
Kapitel 27 Psykiatrins chockerande metoder……………………….. 328
Kapitel 28 Elchocker – ett brutalt sätt att få någon på andra
tankar……………………………………………………………… 333
Kapitel 29 Lobotomins historia………………………………………….. 362
Kapitel 30 Psykiatrins droger…………………………………………….. 372
Kapitel 31 Amfetaminbehandling av barn……………………………. 390
Kapitel 32 Eutanasi – psykiatrins slutgiltiga behandlingsmetod.. 401
Del V
Kapitel 33 Psykiatrins bedrägerier……………………………………… 409
Kapitel 34 Psykiatrins kostnader och resultat………………………. 415
Kapitel 35 Korrekt behandling…………………………………………… 421
Del Vl
Kapitel 36 Psykiatrin i Hollywood, bland författare och
konstnärer……………………………………………………….. 435
Kapitel 37 Den endimensionella hjärnforskningen……………….. 447
Kapitel 38 Psykiatrin och psykologin i Guds ställe……………….. 452
Kapitel 39 Attacken på själen……………………………………………. 475
Del Vll
Kapitel 40 Ett våldsamt initiativ………………………………………….. 487
Kapitel 41 Omstrukturering av samhället…………………………….. 499
Kapitel 42 Instrument för ett världsmedborgarskap………………. 508
Kapitel 43 Den osynliga regeringen……………………………………. 516
Slutord…………………………………………………………………………………… 549
Appendix………………………………………………………………………………… 551
Fotnoter………………………………………………………………………………….. 560
Inledning
i
Syftet med dessa två böcker om psykiatrin har varit att undersöka de områden och samhällssektorer
som psykiatrin och psykologin har trängt in i för att beskriva hur de påverkats, såväl
som deras behandlingsmetoder och resultat. Därav böckernas omfattning. Och även om det
kan tyckas vara överambitiöst att publicera ett verk på närmare 800 sidor om psykiatrin så
anser jag att det finns ett mycket akut behov av det.
I den första boken läste vi om psykiatrikerna bakom Hitler. Idag finns det anledning att
uppmärksamma psykiatrikern bakom Osama bin Ladin. Han heter Ayman al-Zawahiri och
har varit bin Ladins främste rådgivare, strateg och högra hand. Han har beskrivits som ”hjärnan
bakom bin Ladin” och misstänks vara den som planerade terroristdåden mot New York
och Pentagon. På samma sätt finner vi psykiatrikern Radovan Karadzic bakom Slobodan
Milosevic. Karadzic behandlade Milosevic i flera år innan han passande nog blev krigsherre.
Jo, det finns all anledning att uppmärksamma psykiatrin, och det mycket snabbt. För i så
gott som alla de områden den verkar så sker en snabb försämring. Oavsett om det handlar om
direkt behandling, skolan, militären, socialen, kriminalvården eller missbruksvården så uppstår
ofta direkta kriser när psykiatrikerna och psykologerna träder in. Det mest otroliga är att
detta kunnat försiggå så länge utan att någon uppmärksammat sakförhållandena.
Första boken sammanfattade psykiatrin under förra seklets första hälft. Denna bok tar vid
under den tid då psykiatrin konsoliderar sina ställningar och gör en stor framryckning i samhället.
Andra världskriget var slut och nu skulle man en gång för alla få slut på krigen. Psykiatrin
och psykologin hade lösningen på freden, menade man. Kyrkan, moralen och kärnfamiljen
fick skulden för krigen och skulle helst upplösas. World Federation of Mental Health
startade faktiskt 1948 med detta syfte i öppningstalet. Ett flertal nazipsykiatriker flydde in i
detta privata världsomspännade förbund för att fortsätta sin mission mot den mänskliga själen.
En ny världsordning eller Fjärde rike skulle skapas.
Regeringar i väst såväl som öst bearbetades av psykiatrin i dess försök att vinna inflytande
över samhället. Man ville ha en statspsykiatri som skulle fungera på samma sätt som en statsreligion.
I början av 1900-talet var det eugeniken som utlovades bli en ny världsreligion.
Psykiatrin lovade att de skulle bota alla mentalsjukdomar i samhället – till en ringa kostnad.
Politikerna lyssnade. Inga löften infriades dock, istället började de mentalsjukas antal öka
med antalet nya diagnoser och kostnaderna blev istället astronomiska.
Ett av psykiatrikernas försök att hantera det ökade antalet mentalsjuka i USA var att avgränsa
en del av Alaska och använda denna som ett slags Gulag-läger dit ej önskvärda och
obekväma personer skulle deporteras. De var bara en hårsmån från att lyckas. Detta under en
tid då väst, och synnerligen USA, förfasade sig över att Sovjet spärrade in dissidenter på
mentalsjukhus eller skickade dem till sina Gulag-läger i Sibirien.
Det kalla kriget hade börjat, faktiskt på inrådan av psykiatriker som vi skall se, och inom
USA:s militärkretsar rådde en närmast paranoid stämning då man trodde att kineser och ryssar
hade utarbetat tekniker för att omvända en persons politiska övertygelse, så kallad hjärntvätt.
CIA kontaktade ett stort antal psykiatriker som började göra experiment med droger,
hypnos och hjärnkirurgi, dels för att dra fram hemligheter ur fiendespioner och dels för att
bevara hemligheter hos egna spioner om de skulle tillfångatas. Experimenten riktade sig mot
den egna befolkningen. LSD var den drog som tycktes vara mest lovande och tusentals människor
befann sig plötsligt, utan att veta varför, på en LSD-tripp. Experimenten på enskilda
ii
personer var dock inte tillräckligt, man ville göra ett massexperiment för att se om man kunde
betvinga viljorna och övertygelserna hos stora grupper av människor. Om Woodstock var ett
sådant experiment lär vi nog aldrig få reda på men aldrig förr hade så många människor ur en
homogen grupp, dissidenter enligt amerikanska myndigheter, tagit LSD på en gång. Oavsett
om det var ett mindcontrolförsök eller ej så blev Woodstock en total framgång om man nu
ville omvända en grupp mäniskor med liknande övertygelser. Det politiska upproret lade sig
och den introverterade och egocentriska ”Jag-generationen” började ta form, ivrigt uppbackad
av ett smörgåsbord av psykologiska terapier och psykiatriska droger.
Mycket tack vare Freud blev västvärlden fokuserad på sex. Hans ivriga kokainsniffande
sammanföll med perioden då han utvecklade psykoanalysen och sexualiteten fick därför en
framskjuten plats i hans av drogdimmor invecklade teorier. Varje mer eller mindre respekterad
veckotidning skall idag ha en sexolog eller psykolog som får alla normala människor att
undra om det är något fel på dem själva eftersom de inte är sexuellt störda.
I Sverige var det i huvudsak tre psykologiskt och psykiatriskt inriktade föreningar som
skulle ägna sig åt att rulla ut röda mattan åt mentalhälsoexperterna: Svenska föreningen för
psykisk hälsa (Sfph), Ericastiftelsen och St Lukasstiftelsen. De flesta av Sveriges barninstanser
anslöt sig till deras led och det vara bara för psykologer och psykiatriker att stiga in i
folkhemmet på den utrullade röda mattan. Sfph blev en underavdelning till World Federation
of Mental Health dit flera nazistiska krigsförbrytare inom den tyska psykiatrin anslöt sig.
Vissa av dem besökte senare Sverige och gav råd till svenska barnpsykiatriker och barnpsykologer.
Två av dem som besökte Ericastiftelsen och gav råd var ansvariga för flera tusen
barns död under det psykiatriska eutanasiprogrammet under andra väldskriget.
Alla destruktiva behandlingsmetoder man överhuvudtaget kunde hitta på användes inom
psykiatrin. Samtal, terapier och vanlig medmänsklighet, i den mån de överhuvudtaget användes,
förutom ren förvaring, fick ge vika för det tunga artilleriet inom psykiatrin. Insulinchocker,
elchocker, lobotomier och senare kemiska lobotomier började man använda så fort man
hörde talas om dem. Miljontals människor har fått sina hjärnor förstörda på grund av psykiatrikernas
synnerliga entusiasm för dessa destruktiva metoder.