Kategoriarkiv: William Cooper

I Sverige pågår – ett Stilla Krig under Tysta Vapen …

“Beskåda en Färglös Häst”, Milton William Cooper, pg 36.

TOP SECRET
Tysta Vapen för Stilla Krig

Inledande Planerings Manual

Operationsanalys

Teknisk Handbok

TM-SW7905.1

VÄLKOMMEN OMBORD

Denna publikation markerar 25-årsdagen av det tredje världskriget, och ett så kallat “tyst krig”, vilket genomförs med hjälp av subjektiv biologisk krigföring, och utkämpas med “tysta vapen”.

Denna bok innehåller en inledande beskrivning av detta krig, dess strategier, och dess vapen.

Maj 1979 # 74-1120

SÄKERHET

Det är uppenbart omöjligt att diskutera social ingenjörskonst eller automatisering av ett samhälle, alltså teknik för sociala automationssystem (tysta vapen) på nationell eller global nivå utan innebörd av omfattande mål för social kontroll och förstörelse av människors liv, dvs, slaveri och folkmord.

Den här handboken är i sig en analog avsiktsförklaring. En sådan skrift måste säkras från offentlig granskning. Annars kan den bli erkänd som en formell förklaring av inhemska krig. I de fall då en person eller grupp av personer i en ställning inom politisk stormakt och utan full vetskap och medgivande från det offentliga, använder sådana kunskaper och metoder för ekonomiska erövring – Man måste förstå att ett tillstånd av inhemsk krigföring finns mellan denna person eller grupp av personer och allmänheten.

En lösning på dagens problem kräver ett synsätt som är hänsynslöst uppriktigt, utan att oroa sig över religiösa, moraliska och kulturella värden.

Du har kvalificerat dig för detta projekt på grund av din förmåga att se på det mänskliga samhället med kall objektivitet, och ändå analysera och diskutera dina iakttagelser och slutsatser med andra med liknande intellektuell kapacitet utan förlust av handlingsfrihet eller ödmjukhet. Sådana dygder utövas i ditt bästa intresse. Avvik inte från dem.

HISTORISK INLEDNING: Den tysta vapen tekniken har utvecklats från Operation Research (OR), en strategisk och taktisk metod som utvecklats inom den militära ledningen [Eisenhower] i England under andra världskriget. Det ursprungliga syftet med Operation Research var att studera de strategiska och taktiska problemen med luft-och landtransporters försvar med målet om en effektiv användning av begränsade militära medel mot utländska fiender (dvs., logistik).

Det var snart erkänt av de i maktposition att samma metoder kan vara användbara för att helt kontrollera ett samhälle.

Konstruerad under den senare halvan av decenniet på 1940-talet, den nya ”Quiet War” maskinen stod så att säga i glänsande guldpläterad hårdvara på utställningslokalens golv 1954.

Det tysta kriget var tyst förklarat av den Internationella Eliten vid ett möte 1954. (Bilderberg Group?)

ENERGI: Energi är erkänt som nyckeln till all aktivitet på jorden.

Beskrivning av införandet av tysta vapen:

Allt som förväntas från ett vanlig vapen förväntas av ett tyst vapen av sina upphovsmän, men bara genom sitt eget sätt att fungera.

-Det skjuter situationer, i stället för kulor, som drivs av databehandling, i stället för en kemisk reaktion (explosion), med ursprung från bitar av data, i stället för korn av krut, från en dator i stället för en pistol, som drivs av en programmerare, i stället för en skarpskytt, enligt order från en bank magnat, i stället för en militär allmänhet.

-Det skjuter inte med uppenbara explosiva ljud, orsakar inga uppenbara fysiska eller psykiska skador, och stör inte självklart det dagliga sociala livet.

-Men det avger ett otvetydigt “buller” som orsakar omisskännlig fysisk och psykisk skada, som otvetydigt stör det dagliga sociala livet, det vill säga entydigt för att en utbildad observatör, en som vet vad att leta efter.

-Allmänheten kan inte förstå detta vapen, och de kan inte tro att de attackeras med ett ljudlöst vapen.

-Allmänheten kan instinktivt känna att något är fel, men på grund av den tekniska karaktären hos de tysta vapen, kan de inte uttrycka sina känslor på ett rationellt sätt, eller hantera problemen med intelligens. De vet inte hur man ropar på hjälp, och vet inte hur man umgås med andra för att försvara sig emot det.

-När ett tyst vapen tillämpas gradvis, justerar sig allmänheten / anpassar sig till dess närvaro och lär sig att acceptera dess ingrepp i deras liv tills trycket (psykologiskt via ekonomi) blir för stort och de bryter ihop.

– För allmänheten, är de tysta vapen en typ av biologisk krigföring. Vapnen angriper vitalitet, alternativ och rörligheten för individerna i ett samhälle genom att veta, förstå, manipulera, och angripa deras källor till fysisk och social energi, och deras fysiska och mentala känslomässigt starka och svaga sidor.

Behold a Pale Horse


Annonser